els Pics

Sector del municipi de Prades (Baix Camp).