embiòpters

m
pl
Entomologia

Ordre d’insectes hemimetàbols de petites dimensions i cos allargat, amb el cap amb un parell d’antenes filiformes i un aparell bucal masticatori.

Les ales, quan n'hi ha, són membranoses; les femelles són sempre àpteres, i a vegades també ho són els mascles. Les potes tenen els tarsos anteriors engruixits, puix que hi ha unes glàndules que serveixen per a fabricar seda. Viuen sota les pedres, escorces i restes vegetals. Hom en coneix més de cent espècies, distribuïdes pels tròpics. A Europa en són conegudes poques espècies, com és ara Eulia, Haploembia i Monotyla.