Emily Greene Balch

(Jamaica Plain, Massachusetts, 8 de gener de 1867 — Cambridge, Massachusetts, 9 de gener de 1961)

Educadora i líder feminista nord-americana.

Obtingué la càtedra d’economia política i ciències socials del Wellesley College. Fou redactora de The Nation, delegada al Primer Congrés Femení de la Haia i secretària de la Lliga Femenina Internacional pro Pau i Llibertat, a Ginebra (1919-22), de la qual fou presidenta honorària internacional el 1936. El 1946 obtingué el premi Nobel de la pau juntament amb John R. Mott. Escriví: Our Slavic Fellow Citizens (1910) i Approaches to the Great Settlement (1918).