Emmanuel de Martonne

(Chabris, Orleanès, 1873 — Sceaux, Illa de França, 1955)

Geògraf francès.

Professor a Rennes, a Lió i a París (la Sorbona). Dirigí la revista “Annales de Géographie”. Gran especialista de geomorfologia, escriví Traité de géographie physique (1909), una de les obres fonamentals dins el camp estricte de la geografia física.