Emmaús

Vila de Palestina, prop de Jerusalem, en la qual, segons l’evangelista Lluc, Jesús ressuscitat s’aparegué a dos deixebles.

La seva identificació ha estat molt discutida.