emmotllament

m
Tecnologia

Procés d'emmotllament d’una fulla de plàstic

© Fototeca.cat

Operació de donar la forma desitjada a una matèria per mitjà d’un motlle.

En el cas dels metalls, hom empra el sistema d’emmotllament per colada. Per a l’emmotllament de plàstics, hom pot emprar diversos sistemes: l’emmotllament per compressió, en el qual el material es fon per l’acció de la pressió i de la temperatura (el motlle és escalfat) i pren la forma del motlle, l’emmotllament per transferència, on la fluïdificació del material és aconseguida abans d’entrar al motlle, la resta del procés essent igual a l’anterior, l’emmotllament per injecció, en què hom impulsa, per mitjà d’un èmbol, el plàstic fos a través d’un bec i el fa entrar en un motlle refrigerat, l’emmotllament per bufament, en el qual és per mitjà d’aire a pressió que el material s’adapta a la forma del motlle, i, finalment, també l’emmotllament per colada.