emprenedor
| emprenedora

emprendedor -ra (es), pushful (en)
f
m
adj

Que té iniciativa i coratge per a emprendre i dur a terme, amb una gran activitat, les pròpies empreses, especialment empreses difícils, arriscades.