empresa mixta

f
Economia

Empresa que combina atribucions i objectius de l’empresa privada i l’empresa pública .

Hi ha dues concepcions d’empresa mixta, segons que hom la consideri —des d’una perspectiva tradicional i també més estreta— com a associació entre el poder públic i els interessos privats en el si d’una mateixa entitat o bé —a partir d’una concepció que desborda àmpliament aquest marc essencialment societari— com un tipus d’acció concertada entre el poder públic i els interessos privats. Molt sovint les empreses mixtes han estat constituïdes deliberadament amb el fi d’assegurar un servei públic o d’explotar determinades riqueses naturals.