empresa multinacional

multinacional
f
Economia

Entitat econòmica que duu a terme les seves activitats en diversos països mitjançant inversions directes.

El caràcter de corporació multinacional, inicialment reservat als organismes bancaris, fou, a partir del 1965, assumit majoritàriament per empreses privades fortament concentrades, que s’instal·laren en els llocs on els costs de producció eren relativament més baixos; així se situaren al marge de les mesures reguladores del funcionament del capitalisme en un país determinat.