Empresa Nacional de Autocamiones SA

ENASA (sigla)

Empresa de l’INI, amb factories a Madrid, Barcelona i Valladolid, per a la fabricació de camions, autobusos, autocars, tractors, vehicles militars i maquinària d’obres públiques, amb la denominació comercial de Pegaso.

Sorgí el 1946 de l’absorció de La Hispano Suïssa. La producció fou exclusivament barcelonina fins el 1955, que entrà en funcionament la fàbrica de Madrid. La factoria de la Sagrera fou traslladada a la Zona Franca (350 000 m2). L’empresa arrossegà fortes pèrdues i cercà l’associació amb una multinacional del sector. Com a filial funcionà a Mataró. A la segona meitat dels anys vuitanta passà per una greu crisi i fou venuda (1990) a l’empresa Iveco (que depèn de FIAT).