Empresa Nacional Hidroelèctrica de la Ribagorçana SA

ENHER (sigla)

Empresa de l’INI, constituïda el 1946 a Barcelona.

Aprofita les conques de la Noguera Ribagorçana, de l’Ebre i del Cinca. Participà en les centrals nuclears d’Ascó I i II i Vandellòs II i, conjuntament amb Hidroelèctrica de Catalunya SA, a Tèrmiques del Besòs SA, que posseeix centrals tèrmiques a Sant Adrià de Besòs i Cubelles (Garraf). El 1983 passà a dependre de l' Empresa Nacional de Electricidad SA .