emulador

m
Electrònica i informàtica

Simulador que permet que un ordinador executi els programes que se li presenten escrits en el llenguatge de màquina d’un altre ordinador de model, marca o tipus diferent.

Sol tractar-se d’un programa, o d’un firmware o maquinari especial, o d’una combinació de totes tres coses.