en

Gramàtica

Preposició.

Usos d’en

Usos Exemples
1. Expressa relacions circumstancials de lloc que denoten allà on és o s’esdevé alguna cosa o el terme final d’un moviment (és usada especialment quan precedeix adjectius o pronoms demostratius, indefinits o numerals i mai davant noms propis)
Treballen en un altre camp.
Érem en mar.
Els guardem en caixes de fusta.
No troba sentit en la vida.
Asseieu-vos en aquell banc.
Torneu-me en terra.
Entrar en guerra.
Han introduït aquest article en el nostre mercat.
2. [en relacions circumstancials de temps] Expressa en quant de temps s’acompleix una acció perfectiva
Ho han acabat en un mes, en menys de quinze dies.
En poques hores es va morir.
Indica l’interval dins el qual s’esdevé l’acció (és usada especialment quan precedeix adjectius o pronoms demostratius, indefinits o numerals)
Hi van anar en ple hivern. En aquell temps digué Jesús...
Us ho contaré en una altra ocasió.
En correlació amb de, expressa al cap de quin interval tindrà lloc l’acció
D’avui en quinze.
De dijous en vuit.
3. Indica relacions circumstancials de manera
Tot se’n va anar en doina, en orris.
Parlàvem en veu alta.
Escriu en occità.
Feu-ho en record meu. Encara estic en dejú.
M’ho han dit en secret.
En correlació amb de, denota distribució, iteració o intensitat
Els mataven de deu en deu.
Només ens ve a veure de tant en tant.
La repressió augmentava de dia en dia.
Trucaven de porta en porta.
Els cremaven de viu en viu!
Les coses s’han de fer de calent en calent!
4. Davant un infinitiu, expressa relacions circumstancials que denoten precedència immediata o causalitat
En ésser les set, se’n va anar.
En tenir un llibre, ja no es recorda de ningú!
En acabar la feina tornarem.
5. Introdueix el complement exigit pel règim de certs verbs usats pronominalment o intransitivament, complement que sempre és un nom o pronom substituïble per hi
Es desfeia en elogis.
Creuen en Déu.
Estem d’acord en tot.
Es complau en el pecat.
Tenen fe en vosaltres. Insistiu en el tema.
Confiem en l’èxit de l’acció.
6. Expressa relacions de complement del nom
Poeta en llengua castellana. Doctor en ciències.
Poble en armes.
Ciutat en festes.
Ametllers en flor.
Una veu en “off”.
Treball en cadena.
Un carrer en pendent.
Boscs en flames.
Un camí en ziga-zaga.
Dos homes en calçotets.
Paraules en cursiva.
Llibres en alguerès. Creixement en progressió geomètrica.
7. Expressa relacions de complement de l’adjectiu qualificatiu
Ric en minerals. Afectats en l’expressió. Entesa en matemàtiques.
Hàbils en la feina.
Violent en el tracte.