encaminament

m

Determinació del trajecte que ha de seguir un paquet de dades (commutació de paquets) dins una xarxa per tal de fer-lo avançar fins a la seva destinació.

La decisió, presa per nodes successius, té en compte les característiques de la xarxa, el seu estat actual (càrrega dels canals de comunicació, nodes inactius o temporalment fora de servei, etc), i unes taules preestablertes.