encarregat de negocis

m
Dret internacional

Funcionari diplomàtic de menor categoria acreditat davant el ministeri d’afers exteriors del país receptor.