encavalcament

m
Electrònica i informàtica

Tipus de funcionament concurrent d’una màquina (ordinador o perifèric) en el qual s’executen alhora les diferents fases d’instruccions consecutives (per exemple, descodificant una instrucció alhora que s’executa l’operació indicada a la instrucció anterior).