encefalitis

cerebritis, encefalitis (es), encephalitis (en)
f

Malaltia inflamatòria del cervell causada per virus o per una reacció d’hipersensibilitat.

Quan, a més a més, és afectada la medul·la espinal, hom l’anomena encefalomielitis . En les manifestacions agudes el quadre clínic es compon de febre i signes de meningitis associats a alguns d’aquests símptomes: convulsions, confusió mental, estupor, coma, trastorns de la parla o dels moviments voluntaris i de la vista. L’evolució dura unes quantes setmanes. El nombre d’agents causants vírics és força alt, però es destaquen els del grup dels herpes. Altres encefalitis presenten una evolució més crònica durant mesos o fins i tot anys, i poden ser ocasionades per virus lents, com el de la rubèola, o per d’altres capaços de provocar greus lesions destructives del cervell.