enciclopèdia

f

Conjunt de totes les parts, de totes les branques, d’una ciència.