encistament

m
Biologia

Acció i efecte d’encistar-se.

Nombrosos animals inferiors (protozous, rotífers, briozous, etc), davant unes condicions ambientals desfavorables o un medi advers, poden deshidratar llur citoplasma, aturar les manifestacions vitals i secretar una substància que els envolta, la qual s’endureix en contacte amb el medi ambient i dóna lloc a una membrana que els aïlla de les condicions externes. D’aquesta manera poden resistir abiòticament. Quan les condicions esdevenen favorables, el cist o membrana protectora es trenca i l’ésser viu recupera el seu aspecte normal. És freqüent que l’animal aprofiti l’estat d’encistament per a fer una o més divisions nuclears, de manera que, quan s’obri el cist, en sortiran diversos individus. L’encistament, doncs, no serveix només com a adaptació davant condicions ambients adverses, sinó que també serveix com a mitjà de dispersió i de multiplicació.