enclavament lingüístic

m
Lingüística i sociolingüística
Dret administratiu

Porció geogràfica d’un domini lingüístic compresa dins un altre territori polític.

Així, l’aranès és un enclavament gascó en domini políticament espanyol.