encletxar

entrecoger (es), to catch (en)
tr

Agafar (algú o alguna cosa) en l’escletxa que fan dues coses.