enclusa

yunque (es), anvil (en)
f
Tecnologia

Bloc d’acer que hom empra com a suport de l’escalaborn en els treballs manuals de forja.

Generalment el seu cos central té la forma de paral·lelepípede rectangular, acabat en forma de con per una de les seves cares laterals petites i en forma de piràmide per l’altra, de manera que per la seva cara superior totes tres parts formen una superfície plana. Les dimensions poden ésser molt variables, segons l’ús. Primerament hom la fabricava soldant, per l’efecte de forja, uns massers obtinguts pel sistema de farga catalana. Actualment hom l’obté per emmotllament, sotmetent-la posteriorment a un tractament d’enduriment superficial.