encopresi

f
Psicologia

Defecació involuntària, sovint de nit, independent de qualsevol lesió orgànica.

L’encopresi es manifesta principalment —com l’enuresi, però no tan sovint— en els infants pertorbats afectivament.