Encyclopaedia Britannica

Enciclopèdia general en llengua anglesa.

Considerada l’enciclopèdia de referència en el món anglòfon, fou publicada en paper fins el març del 2012.

La primera edició es publicà a Edimburg (Escòcia) en tres volums entre el 1768 i el 1771. En les successives edicions anà ampliant el nombre de volums fins a arribar als vint en la quarta edició (1801-09). Hom considera l’onzena edició (1911) com la decisiva en la fixació de l’estil i el to. La quinzena (1974), amb trenta-dos volums, fixà l’estructura bàsica definitiva de l’obra en paper en quatre parts: la Micropaedia, la Macropaedia, la Propaedia i els índexs.

La Micropaedia és una enciclopèdia de consulta ràpida i factual, amb articles de dimensió mitjana o curta, majoritàriament biografies o topònims, bé que també inclou terminologia. La Macropaedia consisteix en grans articles temàtics, topònims d’estats i de continents i biografies de personatges molt destacats. La majoria apareixen en versió reduïda a la Micropaedia. La Propaedia, l’única part que no segueix un ordre alfabètic, és un volum que presenta el coneixement segons una estructura conceptual i jeràrquica, i constitueix una guia de l’obra. L’enciclopèdia en paper es complementava amb anuaris que actualitzaven amb biografies, articles temàtics i estadístiques el contingut del cos principal de l’obra.

El 1989 llancà una primera versió en CD, i des del 1994 és consultable per internet. Les versions digitals combinaren durant anys la consulta d’accés lliure a part dels continguts amb diverses formes de subscripció per a, finalment, adoptar un accés pràcticament només de pagament. Coexistiren amb successives reimpressions actualitzades de la quinzena edició en paper fins el 13 de març de 2012, que la direcció anuncià que deixaria d’imprimir-se (la darrera de les reimpressions fou la del11 2010).

La propietat de l’obra ha canviat diverses vegades, i ha passat períodes de dificultats econòmiques. En la primera etapa, els fundadors, Colin Macfarquhar i Andrew Bell, fundaren Encyclopaedia Britannica Inc, amb seu a Edimburg. El 1901 l’empresa fou adquirida per empresaris dels EUA que introduïren la venda directa i transformaren l’obra per al gran públic. En 1920-1923 i 1928-1943 fou gestionada i comercialitzada per la companyia Sears Roebuck. El 1943 passà a la propietat del senador William Benton, el qual creà una fundació per a la seva publicació. Adquirida el 1996 pel multimilionari suís d’origen judeolibanès Jacqui Safra, el 1999 l’empresa es dividí en dues, una per a l’edició en paper, mentre que Britannica.com, Inc. ha desenvolupat les versions digitals.