endemisme

m
Ecologia

Fenomen i qualitat dels organismes endèmics.