endoll

m
Electrònica i informàtica

Endoll

© Gudellaphoto - Fotolia.com

Dispositiu emprat per a connectar un aparell, una màquina, un llum, etc, a la xarxa elèctrica o a un cable o bé per a connectar dos cables entre ells.

Els endolls reben diferents noms, segons el tipus ( clavilles, preses de corrent , etc) o segons el nombre de pols ( bipolars, tripolars , etc).