endollar

tr
Electrònica i informàtica

Connectar un aparell, una màquina, un llum, etc, a la xarxa elèctrica mitjançant un endoll.