endometri

m
Anatomia animal

Paret inerna mucosa de la matriu.

L’endometri és constituït per un epiteli monoestratificat i cilíndric, amb cilis i fons de sac glandulars. La seva estructura sofreix variacions periòdiques, d’acord amb el cicle menstrual, amb hipertròfia progressiva durant el cicle i amb isquèmia dels vasos i eliminació a l’exterior al final del cicle si no hi ha hagut implantació de l’òvul fecundat. Si l’òvul s’hi implanta, es transforma i esdevé una nova estructura, la caduca o decídua.