endometriosi

f

Ectòpia del teixit endomètric.

Pot ésser interna, si l’endometri creix cap a l’interior del miometri, o externa, si creix fora de l’úter (ovari, bufeta, peritoneu, etc). És una de les causes de l’esterilitat i produeix gestacions ectòpiques.