endorfina

f
Bioquímica

Nom genèric d’un nombre de productes opiacis del cervell, que es troben especialment a la hipòfisi i a les terminacions nervioses de l’hipotàlem i del mesencèfal.

Són secretades per les mateixes cèl·lules que l’hormona adrenocorticotròpica, amb la qual són també alliberades conjuntament; són de natura peptídica; la seqüència d’aminoàcids de β-endorfina és continguda dins la de la β-lipotropina. D’acció semblant a la de la morfina, té una activitat 20 vegades més potent, i una vida mitjana pròxima a una hora. Els receptors de les endorfines podrien ésser els mateixos que els de la morfina, localitzats arreu del sistema nerviós, però no en d’altres teixits com el fetge o el múscul. Hom atribueix a les endorfines la funció de neuromoduladors, que reforcen o atenuen la intensitat dels impulsos nerviosos dels circuits encefàlics.