endorreic
| endorreica

adj
Geologia

Dit de les regions que desguassen cap a una conca tancada (endorreisme).