Enees

Aeneas (la)
Αἰνείας (el)

Heroi troià, fill d’Anquises i d’Afrodita i gendre del rei Príam.

Personatge destacat de la Ilíada d’Homer i protagonista de l’Eneida de Virgili. A la guerra de Troia lluità amb Diomedes, amb Idomeneu i amb el mateix Aquil·les, del qual el deslliurà Posidó. Fugí de la destrucció de Troia i inicià un viatge vers una nova terra, el qual constitueix el tema central de l’Eneida.