enemic
| enemiga

enemigo -ga (es), enemy (en)
f
m
adj

Que és contrari a algú, que té aversió contra algú, que cerca d’oposar-s’hi o damnejar-lo.