energies alternatives

f
pl
Tecnologia

© Fototeca.cat

Conjunt de formes d’energia que presenten generalment unes característiques determinades, com és ara la producció descentralitzada, la transformació neta —és a dir, sense residus— i el consum a indrets no molt allunyats del punt de producció.

Hom qualifica d’alternatives les formes d’energia que actualment no poden ésser considerades convencionals (com és el cas dels combustibles fòssils, l’energia hidràulica i la de fissió nuclear) llevat de la de fusió, pel fet d’estar encara en fase experimental.

Les principals energies alternatives són la solar, l’eòlica, la geotèrmica, la maremotriu, la maremotèrmica, la de les ones i l’agroenergia.

Principals energies renovables o alternatives