engonal

ingle (es), groin (en)
m
Anatomia animal

Part del cos en què s’ajunta cada cuixa amb el ventre.