engràulid

m
sing
Ictiologia

Peix de la família dels engràulids.