enharmonia

enarmonía (es), enharmonic change (en)
f
Música

Relació existent en el sistema temperat entre dos sons musicals de nom diferent però molt pròxims, com el fa diesi i el sol bemoll.

Només és homòfona en els instruments de teclat, afinats segons el temperament igual. La relació enharmònica té un paper important en la modulació.