Enkidu

Heroi sumeri de l’epopeia de Gilgameš, íntim amic d’aquest.

Creat de l’argila, acompanyà el rei d’Uruk en les seves aventures, fins que Enlil el condemnà a morir a causa de dos actes comesos per Gilgames.