enquetiar

tr

Molestar amb les accions o amb les actituds, produir destorb (a algú).