enregistrament

m
Electrònica i informàtica

Element d’un fitxer que per convenció es fa correspondre amb una part concreta de la realitat (per exemple, un dependent o un albarà, en aplicacions de nòmina o control d’estocs, respectivament).

Sol ésser dividit en camps (per exemple, dades sobre el dependent o línies de l’albarà). Cal distingir-lo del registre.