Enrique Flórez de Setién y Huidobro

(Villadiego, Castella, 14 de febrer de 1702 — Madrid, 20 d’agost de 1773)

Erudit i historiador castellà.

Religiós agustí, publicà obres de teologia escolàstica. En el camp de la història produí Clave historial (1743), compendi d’història universal. La seva obra més ambiciosa és España sagrada , exposició de la història eclesiàstica peninsular a través de l’estudi de les diòcesis. En vida seva en foren publicats vint-i-set volums (des del 1747), i en deixà dos més de redactats; continuaren l’obra Risco (del volum 30 al 42), Merino, La Canal i altres (del 43 al 54) i Àngel C. Vega (el 55 i el 56). Un viatge per Catalunya, València i Aragó donà lloc als volums sobre Tarragona (24 i 25) i Vic (28), amb materials del degà Montcada, i sobre Barcelona (29). Els volums sobre Girona (del 43 al 45) i sobre Lleida, Roda i Barbastre (del 46 al 48) són obra dels continuadors. També publicà el Viage de Ambrosio de Morales por orden de Phelipe II... (1765), l’edició del comentari a l'Apocalipsi de Beat de Liébana, Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España (1757-73) i Memorias de las reinas católicas; historia genealógica de la casa real de Castilla y León (1761).