ens

ente (es), entity (en)
m

Entitat, institució.