entallador

m
Història

Menestral que treballava la fusta amb un instrument tallant per esculpir figures o motius decoratius.

Era una de les especialitats internes de l’ofici de fuster