enteniment

entendimiento (es), understanding (en)
m
Filosofia

Facultat de comprendre.

Hom relaciona l’enteniment amb la intuïció i el contraposa a la raó. Per a la filosofia medieval, l’enteniment era la facultat de la funció intel·lectual (intel·lecte). L’empirisme, tanmateix, en negar tot allò que no procedeix de les dades sensibles, el limita al terreny de la pura percepció. En Kant, l’enteniment estructura els continguts de l’experiència, mentre que la raó ho fa amb els continguts intel·lectuals; en aquest sentit, Hegel fa de l’enteniment un simple moment interior del desenvolupament dialèctic de la raó.