Entesa Catalana de Progrés

Candidatura conjunta al Senat del Partit dels Socialistes de Catalunya , Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya-Verds , formada per primer cop en les eleccions del març del 2000.

L’objectiu era articular una proposta per a la reforma del Senat que reconegués la plurinacionalitat de l’estat. La candidatura obtingué 8 senadors, que amb els 3 per representació autonòmica formà grup parlamentari amb Isidre Molas (PSC) com a portaveu. En les eleccions generals del 2004 obtingué 12 senadors, als quals se n'afegiren 4 de representació autonòmica, amb Carles Bonet (ERC) com a portaveu, i en les del març del 2008 el mateix nombre. En les eleccions del 20 de novembre del 2011 Esquerra Republicana de Catalunya abandonà l’Entesa que restà aleshores formada pel PSC i IC-V-EUiA i obtingué 7 senadors.