entimema

m
Lògica

Sil·logisme en què una de les premisses és sobreentesa.

Només consta, doncs, de dues proposicions, l’antecedent i el consegüent.