Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament dels Residus

EMSHTR (sigla)

Organisme encarregat de coordinar i gestionar el tractament dels residus sòlids urbans, l’abastiment d’aigua potable, les infraestructures de sanejament, el control de la pol·lució atmosfèrica i el manteniment del sistema de parcs i espais lliures de 33 municipis de la conurbació de Barcelona.

Fou creat en el marc de les Lleis d’Organització Territorial aprovades pel Parlament de Catalunya el 1987 i és conegut també com a Entitat Metropolitana del Medi Ambient. El 70% dels residus sòlids que es produeixen (1,16 kg/habitant i dia) es dipositaren fins el desembre de 2006a l’abocador del Garraf. A partir d’aleshores els residus de la regió metropolitana es transporten als ecoparcs i al dipòsit controlat de Can Mata als Hostalets de Pierola, a l’Anoia. També les principals plantes depuradores d’aigües estan en procés de conversió, i s’estan substituint els tractaments de tipus fisicoquímics tradicionals per altres de tipus biològic i terciari.