entorn

m
Matemàtiques

En un espai topològic E, part de E que conté un obert de E que al seu torn conté un punt x o una part A de E; en el primer cas, hom parla d’entorn d’un punt, i, en el segon, d’entorn d’una part de E .