entrenar

entrenar (es), to coach (en)
tr

Preparar (algú) a una acció enèrgica mitjançant exercicis i un règim especial.