entrevista

f
Comunicació

Interrogatori a què un periodista o enquestador sotmet una persona per tal de saber les seves opinions, idees, propòsits, etc, prendre’n nota i després publicar-los.

És un mètode per a aconseguir informació necessari per a certs estudis sociològics. En l’àmbit del periodisme, és considerada un gènere, que té conspicus conreadors; en el periodisme català hi excel·leixen Montserrat Roig i Baltasar Porcel.